Mekanizazioa
Konpetentzia orokorrak

Titulu honen gaitasun orokorra txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta da.

Modulo Profesionalak

1. MAILA

 • Mekanizazio-prozesuak. 165 ordu
 • Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa. 363 ordu
 • Sistema automatizatuak. 165 ordu
 • Metrologia eta saiakuntzak. 132 ordu
 • Interpretazio grafikoak. 132 ordu
 • Ingeles teknikoa. 33 ordu

2. MAILA

 • Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa. 252 ordu
 • Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa. 210 ordu
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. 105 ordu
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. 63 ordu
 • Lantokiko prestakuntza. 380 ordu

 

Lan munduko lanbide nagusiak
 • Makina-erraminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erraminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
 • Tornularia, fresatzailea eta madrinatzailea.
Gradu ikasketa batzuetarako irtenbidea

Goi mailako Heziketa zikloetara sarbidea

Ebaluazio egutegia eta egutegi orokorra

Informazioa eskatu!

Informazioa eskatzeko bete ezazu azpiko formularioa: